Загрузка...

Відпрацьовані мастила

Відпрацьоване моторне масло є істотним джерелом забруднення природи, що за обсягом значно перевищує скиди та аварійні втрати при видобутку, переробці та транспортуванні нафти.

Для того щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, необхідна грамотно реалізована утилізація моторного масла або - у разі його повторного використання - часткове відновлення.

Найпоширеніший спосіб утилізації масел в Україні - спалювання в енергетичних печах після змішування з мазутом. Технологія має, як свої переваги, так і недоліки.

Це простота і дешевизна використання, висока швидкість і ступінь утилізації. Недоліками є присутність у викидах важких металів через наявність в оліях присадок.

"ЕКОГРІНЛАЙН" проводить утилізацію відпрацьованих масел кількома способами:

  • відстоювання - через деякий час відбувається процес розшарування. Верхній шар відправляється на переробку для подальшого використання, середній і нижній шари очищаються до гранично допустимого рівня;
  • сепарація - відділення води від масла;
  • фільтрація - видалення механічних домішок і розчиненої води;
  • регенерація - за допомогою іонообмінних смол відновлюються робочі властивості.

Використовуючи сучасні установки, в яких застосовуються новітні технології - ми можемо утилізувати близько 2000 тонн на місяць.

 

Наверх